De Hokjesdenker

De maatschappij denkt graag in hokjes, dit wordt naar mijn idee gedaan om het makkelijker te maken.

We plaatsen mensen graag in hokjes om overzicht te krijgen over het geheel en te begrijpen hoe iemand in elkaar zit. Een persoon identificeer je met stereotyperende kenmerken die bij een bepaalde groep horen. Daarnaast is ook de menselijke angst voor het vreemde aanleiding tot hokjes denken

People think you’re weird when you don’t fit inside the box of their minds.

Dat hokjes denken doen we natuurlijk allemaal. Hokjes denken is een natuurlijk proces, niet te stoppen.  Het is wel handig te investeren in de bewustwording van onwenselijk gedrag dat een gevolg kan zijn van hokjes denken.

Door in hokjes te denken sluit je bepaalde groepen of mensen hiermee uit.

Mensen denken vaak in “ons” en “zij”.

Dit kan weer leiden tot discriminatie. Dat is denk ik niet zo’n goed idee.

Iedereen is belast met cultureel bepaalde stereotiepen. Het gaat erom dat je je er bewust van bent en de mogelijkheid hebt om dit te corrigeren

Is dit wel zo makkelijk of maken we het ons juist moeilijk?

Zijn we niet allemaal ons?

We houden toch allemaal van dansen? Hebben we niet allemaal een keer ons hart gebroken?  Spreken we niet allemaal dezelfde taal? Voelen we ons allemaal wel eens eenzaam?  Zijn we van binnen niet allemaal hetzelfde? Willen we niet allemaal de reden van ons bestaan vinden? Willen we niet allemaal liefde geven en ontvangen?

Zijn we niet allemaal maar heel gewone mensen?